یخچال فریزر

یخچال فریزر هیمالیا-موتور سالم-فقط تلق قفسه های روی درب آن شکسته.تابحال تعمیر نشده
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها