استخدام خانم معرق کار و خانم نقاش با تجربه

گروه صنعتی صنایع چوب بنیس واقع در کمرد برای تکمیل کادر فنی خود نیازمند است
1_چند خانم طراح و معرق کار با تجربه و سابقه کاری ترجیحا آشنا به دستگاه لیزر
2_خانم نقاش رنگ روغن یا آکرولیک با تجربه و سابقه کاری
3-اپراتور خانم جهت کار با دستگاه لیزر آشنا با برنامه های کورل یا اتوکد (کامپیوتر)
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها