دوره آموزشی یکروزه ساخت انواع دستبند چرمی و سنگی

ورک شاپ یکروزه ساخت انواع دستبند چرم طبیعی و سنگی
تکنیک های اندازه گیری، نصب پلاک و نصب قفل
بهترین روش برای کسب درآمد در شب عید
تاریخ برگزاری: ۹۸/۱۱/۲۰
ساعت: ۱۴ - ۱۸
مکان برگزاری: پردیس، میدان عدالت، پاساژ جام جم
در انتهای دوره به هر شرکت کننده یک دستبند به رسم یادگاری هدیه داده میشود.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است