استخدام کارمند اداری

یک شرکت طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی
کارمند اداری خانم
مسلط به word و excel
با حقوق مکفی ؛ بیمه ؛ مزایا و اضافه کار
استخدام می نماید
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

منشی

کارمنداداری

دسته بندی ها