دو تخته فرش ۱۲ متری قالی سلیمان ابریشم گونه حد نو

دو تخته فرش ۱۲ متری
تراکم ۳۰۰۰
۷۰۰ شانه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها