دو تخته فرش ۱۲ متری قالی سلیمان ابریشم گونه حد نو

دو تخته فرش ۱۲ متری
تراکم ۳۰۰۰
۷۰۰ شانه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها