مسکن مهر پردیس فاز یازده زون پنج

یک واحد ۸۰ متری دو خواب با امکانات در فاز یازده زون پنج ( صداوسیما) بلوک یازده طبقه پنجم
اجاره داده میشود
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها