برگزاری کارگاه آموزشی

در پارک فناوری پردیس

با حضور آقای دکتر دهبان
(از اساتید متخصص حوزه دیجیتال مارکتینگ در ایران)

زمان: شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها