تعمیرگاه یخچال انجماد شرق

تعمیر و شارژ گاز انواع یخچال های خانگی
ایرانی و خارجی
تعمیر و نگهداری یخچال های صنعتی
تعمیر در محل
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست