به یک نفر خانم (مجرد) پاره وقت جهت امورکارهای منزل

یک نفر خانم پاره وقت جهت نظافت و آشپزی
در هفته ۴ روز نیازمندم
حقوق توافقی
ایاب و ذ هاب جدا حساب میشه
۰۹۲۱۶۹۷۵۳۲۹
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است