ميز وسط و دو عسلي چرخدار سفيد

ميزوسط و دو عدد عسلي چرخدار سفيد در حدنو
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است