کارگر خانم جهت خط مونتاژ

یک شرکت تولیدی قطعات خودرو واقع در شهرک صنعتی خرمدشت ، تعدادی خانم زیر 35 سال جهت مونتاژ قطعات سبک خودرویی استخدام مینماید .تلفن 09123202033
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها