استخدام نیروی کار در شرکت تولیدی قطعات خودرو

یک شرکت فعال در زمینه تولید قطعات خودرو نیازمند همکاری افراد ذیل میباشد :
مهندس مکانیک دارای 3تا5 سال سابقه کار مسلط به امور تکوین محصول و نرم افزار کتیا 1 نفر
مهندس صنایع با حداقل 2 سال سابقه کار در واحدهای کیفیت صنعت خودرو 1 نفر
کارشناس حسابداری صنعتی دارای 1 تا 3 سال سابقه کار در صنعت خودرو 1 نفر
کارگر ساده ترجیحاً دارای سابقه کاری در تزریق پلاستیک و پرسکاری 15 نفر
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها