استخدام حسابدار

کارخانه ای در خدمدشت حسابدار با شرایط زیر استخدام می کند:
- آشنایی متوسط به زبان انگلیسی
- مسلط به حسابداری با نرم افزار هلو
- حقوق پایه وزارت کار
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها