پخش برنج دولتی قیمت کیلویی 6700

پخش برنج به نرخ دولتی با کیفیت مرغوب و به قیمت کیلویی 6700 باسماتی هندی به فروش می رسد .
تعداد محدود میباشد .
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها