خراطی اکبر

کلیه سفارشات خراطی پذیرفته میشود.از قطر ۲سانت تا ۵۰سانت وقد ۲۲۰سانتیمتر.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست