اکستنشن موی بانوان

خدمات اکستنشن مو
نصب بدون مو شاخه ای 1500 تومن
سر کراتین شاخه ای 500 تومن
ریمو اکستنشن شاخه ای 500 تومن (با اسپری ریمور)

قیمت هر شاخه مو همراه با نصب( در صورتی که بخواهید مو را از ما بخرید)
قدمو قیمت هر شاخه
تا سر شانه 1500 تومن
تا پایین شانه 2500 تومن
تا بالای کمر 3500 تومن
تا گودی کمر 4500 تومن
تا پایین کمر 6000 تومن
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها