ارائه کليه خدمات مهندسي نقشه برداري و عمران

ارائه کليه خدمات مهندسي نقشه برداري - عمران و معماري
با کادري مجرب و کارآزموده
طراحي معماري و اجراي امور ساختماني- تهيه نقشه هاي استحکام بنا
مساحي- تفکيک اراضي-تهيه نقشه هاي توپوگرافي- ماده 147- طرح و نظارت ساختماني- کليه خدمات GPS تهيه انواع نقشه ها در سيستم UTM
طراحي شهرک- محاسبات حجم عمليات خاکي
ارايه نقشه هاي مورد تاييد ثبت و شهرداري ها
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها