فروش لوازم آشپزخانه زیر قیمت

مبلع دو میلیون و چهارصد هزار تومان لوازم آشپزخانه ( برقی و غیر برقی) خریداری کنید و فقط دو میلیون بپردازید.
( فروش لوازم خانگی مربوط به وام بانکی زیر قیمت به دلیل نیاز فوری )
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها