مبلمان هفت نفره استیل با میزناهارخوری هشت نفره

مبل وصندلی ها پارچه ترک میزناهارخوری بامیزجلومبل و دوتاعسلی باشیشه ۱۰میل برنز ابزار دوپله خورده پایه های میزناهارخوری ومیزجلومبل وعسلی ها باکسی هستن که مناسب برای وسایل پذیرایی میباشد.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها