معاوضه ملک

ملکی واقع در اقدسیه / اراج 87 متر بدون پارکینگ و اسانسور طبق 4 شمالی تک واحدی موقعیت عالی و بینظیر جهت معاوضه با ملک ویلایی در پردیس یا 1ملک + مغازه با سند
قیمتگذاری براساس ارزش بازار
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها