میز ناهارخوری وکمد

به دلیل مهاجرت میزناهارخوری شش نفره و دوعدد کمد ویک میز اشپزخانه ۴ نفره و یک تخت که باکس هست و دونفره به فروش میرسد
تمام وسایل کاملا سالم هستن ودرعکس دیده میشود
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها