تدریس سه تار آواز سنتی و پاپ

خدمات تدریس بصورت خصوصی در شرق تهران
تدریس آواز سنتی و پاپ - صدا سازی - آموزش سه تار - تئوری موسیقی و سلفژ
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

تدریس خصوصی در پردیس

دسته بندی ها