استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر نجاری

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود نیروی ماهر و نیمه ماهر و کارگر ساده نجاری استخدام می نماید
حقوق مکفی - بیمه - مزایا - اضافه کار
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها