مهندس عمران و مهندس اجرا و مهندس جهت دفتر فنی

یک شرکت انبوه ساز ساختمانی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به افراد ذیل جهت همکاری دارد.
1-مهندس عمران با حداقل 15 سال سابقه کار مفید جهت سرپرست کارگاهی
2-مهندس یا تکنسین عمران با حداقل 5 سال سابقه جهت مهندس اجرا 2 نفر
3- مهندس عمران با حداقل 5 سال سابقه کار جهت دفتر فنی 1 نفر
4- انباردار با ضامن معتبر 2 نفر
اولویت با ساکنین پردیس و رودهن و بومهن می باشد.
تلفن تماس :09301517290
آدرس ایمیل :bnmr.office.5@gmail.com
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها