استخدام کلاف ساز و نجار

آگهی ویژه
کلاف ساز و نجار ماهر مبلمان راحتی با بیمه و حقوق خوب در منطقه کمرد نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست