کابینت چرخان داخل کابینت آشپزخانه

کابینت چرخان
داخل کابینت آشپزخانه
نصب آسان و قابل تنظیم
کاملا سالم
برای کابینت هایی که نقطه کور دارن و قابل دست رس نیست
وسایل داخل کمد قبل دست رس نیست
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها