وانت پیکان ونیسان وخاور

وانت پیکان ونیسان وخاور جهت کار در باربری واقع در منطقه صنعتی خرمدشت با درآمد ماهیانه بین۴ تا۵ میلیون تومان نیازمندیم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها