استخدام نگهبان مجتمع

پردیس فاز3
گلستان 3
دفتر نگهبانی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست