استخدام نیروی کار

موسسه زبان کیش برای تکمیل کادر آموزشی و اداری خود از متقاضیان دارای سابقه دعوت به همکاری مینماید.
واجدین دارای شرایط با شماره تلفن 76240323تماس حاصل نمایند.
ساعت تماس 17الی 21
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها