کارگر تعویض روغنی

به یک کارگر تمام وقت جهت کاردرتعویض روغنی نیازمندیم حرفه ای تا نیمه حرفه ای
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست