خدمات تخصصی کاشت و ترمیم ناخن مونا

تخفیف ویژه پاییزی
خدمات تخصصی کاشت و ترمیم ناخن

با اولین مراجعه مشتری دائم ما خواهید شد

کاشت ساده همراه با کاور ژل ۹۰
کاشت هلویی ساده همراه با کاور ژل ۹۰
کاشت هلویی اکلیلی همراه با کاور ژل ۹۵
کاشت گریم ساده همراه با کاور ژل ۱۱۰
کاشت گریم اکلیلی همراه با کاور ژل ۱۱۵
کاشت بیبی بومر همراه با کاور ژل ۱۱۰
کاشت بیبی بومر اکلیلی همراه با کاور ژل ۱۱۵
کاشت استیند گلس(فرنچ شیشه ای) همراه با کاور ژل ۱۴۰

ترمیم ساده همراه با کاور ژل ۴۰
ترمیم هلویی ساده همراه با کاور ژل ۴۰
ترمیم هلویی اکلیلی همراه با کاور ژل ۴۵
ترمیم گریم ساده همراه با کاور ژل ۷۰
ترمیم بیبی بومر همراه با کاور ژل ۶۵
ترمیم بیبی بومر اکلیلی همراه با کاور ژل ۷۰
ترمیم استیند گلس(فرنچ شیشه ای)همراه با کاور ژل ۷۵

تغيير رنگ پودر ۱۵
ترميم اول همكار ۱۰
لاك ساده ۵
لاك ژليش از ۳۰
ناخن شكسته ۵
ديزاين زير مواد(پولک،اکلیل،گل خشک،...) هر ناخن ۵
گل برجسته هر ناخن ۵
طراحى و دیزاین از ۵ به بالا

<<با معرفی ۳مشتری جدید یک ترمیم رایگان>>
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها