دزدگير ديجيتالي هوشمند و ايمن

دزدگير هوشمند با كارايي بسيار
بالا در مقابل با سرقت و قابل با
قابليت اضافه كردن سنسور هاي
متعدد حسي حركتي و دود و آتش
با پرداخت سه ماه اقساط
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

دزدگير