صدور و مشاوره انواع بیمه نامه های ثالث و بدنه و مس

تخفیفات مربوط به صدور انواع بیمه نامه اعم از ثالث و بدنه خودرو و مسئولیت ، آتش سوزی و ...در ..... بیمه ایران ..... صدور ثالث با ۵درصد تخفیفات بیشتر
. تخفیف *ویژه* نماینده
صدور بیمه نامه ثالث با شرایط :
50% نقد و مابقی طی ۲ قسط ماهیانه ????

صدور بیمه نامه بدنه با شرایط :
℅ 30 نقد و ℅ 70اقساط طی 3 قسط ماهیانه ????
تخفیفات مربوط به بیمه ایران میباشد.تلفن صدور ۰۹۱۲۳۳۶۷۸۵۲
۰۹۱۹۲۹۶۷۲۰۶
ارسال بیمه نامه رایگان میباشد
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست