توله ژرمن شپرد شولاین اصیل سگ نگهبان

فروش چند قلاده توله ژرمن شپرد مو بلند و مو كلاسيك بسيار اصيل و استاندارد
واكسينه و انگل تراپي شده
شناسنامه دار
بازديد حضوري ١٠ تا ٢٢
ارسال هم داريم
٠٩١٩١٠٠٧٩٦٠
٠٩٩١١٠٠٩٨٨١
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است