فروش فاز ۱۱ زون ۵

فاز ۱۱
زون ۵
بلوک ۱۰ جنوبی
فووووول امکانات
۳۵۰ م


میرعبداللهی

۰۹۱۰۱۸۱۶۷۸۱
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها