یک مجموعه چوبی به یک کارگر ساده نیازمند است

ساعت کاری 7:45 الی 17. یک ساعت نهار و استراحت. جای خود نداریم. نیاز به مهارت فنی نیست دقت عمل نیاز هست. خانم و آقا فرق نمی کند. محل: نرسیده به پمپ بنزین جاجرود، تپه سیف، یاس یکم شرقی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها