استخدام نیروی کار در کافه بستنی

کافه بستنی سوییت دیز جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی فعال نیازمند است
۱ - باریستا
۲- کمک باریستا
۳- نظافتچی
۴- کارگر ساده
۵- صندوقدار
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها