فیزیوتراپی در منزل شما

فیزیوتراپی و ویزیت پزشک در منزل

فیزیوتراپی سکته مغزی
فیزیوتراپی تعویض مفصل زانو و لگن
فیزیوتراپی پارکینسون
فیزیوتراپی ضایعات نخاعی و دیسک کمر
فیزیوتراپی جهت سالمندان

توسط فیزیوتراپیست های عضو نظام پزشکی

طرف قرارداد با بیمه های تکمیلی

پردیس
بومهن
رودهن
و حومه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها