فروش لوازم کاشت ناخن

سوهان برقی(سرسوهان های خودسوهان برقی موجوداست+دوسرسوهان مجزای کله قندی وتیز)
دستگاه یووی
پودرهلویی5گرم_گچی30_کلیر20گرم
قلم شماره8اشکی_40میل لیکوئید_
گوده_دوعددتیپ_قالب_کاتر_
گوشت گیر_ضدقارچ_پرایمر_بافر_
پولیش_بالشتک_جای قلم شور_فورمر_
ژل_تاپ کات_فینگر_عقب زن_
تعدادی هم وسایل دیزاین ناخن موجوداست
شابلون ومهر_طلاکوب(وتعدادی دیزاین دیگر)_دوعددلنزناخن
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها