کریر گود بیبی

کریر مارک Good baby ، سالم و تمیز در حد نو برای سیسمونی( بدلیل مسافرت و فروختن ماشین یکبار هم استفاده نشده)
هم کریر و هم صندلی ماشین
به همراه بیس قابل تبدیل به صندلی ماشین
که به راحتی بر روی صندلی ماشین جهت نگهداری کودک به تنهایی فیکس می شود
فقط تماس تلفنی جوابگو هستم
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/tvaU
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها