استخدام منشی آشنا با کامپیوتر

به یک منشی آشنا به کامپیوتر جهت امور اداری در یک شرکت تولیدی با حقوق و مزایای کافی نیازمندیم
منطقه صنعتی خرمدشت
09125081925
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها