فروش و بازاریابی در شرکت حمل و نقل بین المللی

شرکت خدمات بار هوایی بادبان چرخ واقع در شهر جدید پردیس برای تکمیل کادر خود به نیروهای زیر نیازمند است:
کارمند فروش و بازاریابی مسلط به زبان انگلیسی(مکاتبات بازرگانی ، خواندن و نوشتن) و سابقه کار در زمینه بازرگانی یا حمل و نقل بین المللی
کارمند ترافیک آشنا به امور حسابداری و حمل و نقل بین المللی و تسلط به زبان انگلیسی و word - Excel- outlook
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها