فاز ۱۱ زون ۴

فاز ۱۱
زون ۴ بلوک ۸۲
طبقه ۱۴
فول امکانات _ آماده تخلیه
۳۰ ۸۰۰
یا
۴۰ ۶۰۰

فوری
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها