خدمات ساختمانی حمید

تشختض ترکیده گی لوله اب شوفاز با دستگاه نشت یاب لوله کشی سرد وگرم لوله کشی فاضلاب و وصل اگو شهری سرویس بندی شیر الات سرویس ابگرمکن کو لر بخاری گازی لوله باز کنی با دستگاه و فنر برقی و فنر فولادی تخلیه چاه لایروبی کف تراشی تعمیرات و خورده کاری و کلی کاری ساختمان
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها