استخدام انبار دار

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی کمرد به یک نفر انباردار آقا نیازمند است
شماره تماس: 76263115 داخلی 102
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها