جذب کاراموز و استخدام جهت کار چرمی


كارگر ساده خانم یا اقا جهت آموزش و استخدام در
کار چرم دستدوز در محدوده پردیس نيازمنديم.
فاز 8 و 11
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها