استخدام نیروی اجرایی

آگهی ویژه
به تعدادی نیروی اجرایی( شامل کابل کشی ، داکت کشی ، نصب تجهیزات شبکه و کنترل تردد ) نیازمندیم . (در تهران و شهرستان )
آموزش در حین انجام کار
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست