استخدام نیروی کار

مجتمع آموزشی دانش بنیان و موسسه زبان کیش برای تکمیل کادر آموزشی و اداری خود از متقاضیان دارای سابقه دعوت به همکاری مینماید.
واجدین دارای شرایط با شماره تلفن76240318 و یا 09124764029 تماس حاصل نمایند.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است