استخدام نیروی کار

مجتمع آموزشی دانش بنیان و موسسه زبان کیش برای تکمیل کادر آموزشی و اداری خود از متقاضیان دارای سابقه دعوت به همکاری مینماید.
واجدین دارای شرایط با شماره تلفن و یا تماس حاصل نمایند.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها