استخدام در شرکت تولیدی واقع در منطقه صنعتی کمرد

یک شرکت تولیدی سرویس خواب واقع در منطقه صنعتی کمرد کوچه نهم روشن جهت تکمیل کادر تولیدی خود به ردیف‌های شغلی زیر نیازمند است:
۱. خیاط ماهر خانم یا آقا یک نفر
۲. نجار نیمه ماهر یک نفر
۳.کارگر ساده دونفر
۴.رنگ پاش ماهر یک نفر
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها