برگر کماچ در پردیس

دنیای برگرهای سفارشی

- 200 گرم بهترین گوشت با فرمول اختصاصی
- آماده سازی به صورت دست ساز
- حدود 2 سانتیمتر قطر برگر دست پخت
- کباب شده روی گریل (100% بدون روغن)
- تنوعی بی نظیر با بیش از 20 مدل برگر
- ارسال در پک های گرم نگهدار بهداشتی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها